PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Priser og betingelser til bokhandlere

Presentasjon av våre bøker

Ny! Desember 2021

Et bidrag som viser vei til en ny og kanskje provoserende for mange, tilnærming til eksistensen.

En ny tilnærming. Betydningen av bevisssthet i forskning og utvikling

Dette heftet er en kort sammenfatning av Ingers arbeid gjennom snart 20 år. Det er et grensesprengende arbeid på tvers av tid og rom. På tvers av fagdisipliner. Utenfor religiøs tenkning. Grunnen til at hun kan presentere informasjon om det som skjer i andre dimensjoner er at hun oppnådde det som kalles opplysthet (utvidet bevissthet) i 2007. Her er kapitlene:

1   Vitenskap og følelser. Mer
2   En bro mellom vitenskap og religion Mer
3   Tanker og følelser er like reelle som materien.
4   Kan alt i eksistensen ha utgått fra ett bevisst punkt?
5   Utviklingen av livet på Jorda
6   Sjelens natur og utvikling

44 sider A5 format

 

Et bidrag som viser vei til en ny vitenskapelig forståelse av eksistensen.

 

Fabelen om Opprinnelsen

Med kommentarer

Er det mulig at "Gud" består av partikler? Kan alt som eksisterer faktisk være en stor partikkelorganisme som på en eller annen måte er sammenkoblet? Kunne "Gud" ha mistet kontrollen over den enorme organismen som Kosmos er, langt tilbake i tid? Kunne noen “der oppe” ha gitt forklaringer til menneskene som ikke var helt sanne, men med formål å gi gode leveregler og verdier?
Kan denne forklaringsmodellen som blir presentert i dette heftet gi svar på de mange paradoks og ubesvarte spørsmål ved tilværelsen?
Fabelen om opprinnelsen beskriver på en leken måte hvordan alt i eksistensen har utviklet seg fra bevisstheten til ett bevissthets-punkt i midten avrbeid  en enorm lysmasse. – Hvordan alt har blitt til gjennom tankeintensjoner og programmeringer av partiklene som alt består av. 31 sider i A5 format.

Heftet som gir livet en ny dimensjon:

ISBN 978-82-999430-1-7
av Inger Susæg


Hva skjer når vi dør?
Hva er det lurt å vite mens du lever?

Heftet inneholder fortellinger og fakta om hva som skjer når vi dør, basert på forfatterens utvidede bevissthet og kommunikasjon med den usynlige dimensjonen der de døde befinner seg. Det inneholder veldig positive, detaljerte opplysninger om hvordan det er etter at den fysiske kroppen dør og hvordan den usynlige, eteriske kroppen (som vi alltid også har med oss mens vi lever på jorda) forlater, og hvordan sjelen/bevisstheten kan finne seg til rette i det som mange vil kalle himmelen.

Heftet forteller også hvordan du kan få kontakt med dine nærmeste som har gått over.
Utdrag fra heftet


ISBN 978-82-999430-0-0
av Inger Susæg
A5 format 144 sider

Facebook-side

Denne boka bygger på allmennkunnskap, logisk filosofi, erfaringer, praksis og mange års nysgjerrighet etter å finne svar på livets gåter. Den inneholder en rekke eksempler som belyser stoffet.

Du kan kjøpe den HER

Utdrag fra boka  Avisomtale

Utdrag fra boka om hva som skjer i det ubevisste.
 

Pris og betingelser til bokhandlere HER

   English presentation

 

Boka som angår alle!

Livsenergien og cellenes hemmelighet

Dette er en visjonær bok som viser vei, ikke bare i et helseperspektiv, men for en ny oppfatning innenfor mange grener av forskning. enkle måter, spør forfatteren enkle, logiske spørsmål som får leseren til å se eksistensen i nye vinkler. Hun mener at kunnskap om partikler, atomer og molekyler, bør føre til en helt annen retning innen forskning og utvikling enn den som er herskende i dag.

Samtidig er dette ei personlig bok som utfordrer både leger og psykologer. Hva er det som gjør at det oppstår smerter i kroppen? For å finne det ut, måtte Inger Susæg lære seg å tenke på en ny måte. Hun kastet  lykkepillene hun fikk for angsten og begynte å observere hvordan tankene og følelsene virket inn på kroppen. Denne boka presenterer det hun fant gjennom 9 års arbeid.

Du har sikkert vondt i magen når du er nervøs? Da er det vel ikke så rart om man får vondt i hofta av samvittighetsnag? Når vi forstår hva livsenergi er og hvordan tankene, følelsene og kroppen fungerer sammen, kan vi selv bidra til å holde oss friske. Forfatteren mener at helsekøene og helsebudsjettene kan reduseres betraktelig i løpet av få år.

Inger Susæg er kunstner og høgskolelektor i drama, bosatt i Sørfold i Nordland.  Hun har gjennom et allsidig liv arbeidet både med barn, ungdom og voksne. I de siste årene har hun holdt kurs og veiledet mennesker som ønsker å lære hvordan de selv kan ta ansvar for helsa på en ny måte. Hun har oppøvet en evne til å observere menneskene rundt seg slik at hun forstår hvordan det hun ser stemmer med teoriene hun har funnet.

CDer, DVDer finner du HER          Kunstkort og fredskort finner du HER

Hefte som viser utstillingen

"LIV"
av Inger Susæg

Heftet er i A5 format og viser utstillingen "LIV" i miniformat. De fleste bildene er med i miniatyr. Det er Familien Spørresen, som i tillegg til forfatteren som stiller undrende spørsmål om eksistensen - og som  får logiske, men annerledes svar enn de vi er vant til å få fra lærebøker og utdanning.  Kan kjøpes for kr 100,- direkte fra forlaget. Ta kontakt på epost.
Er du interessert i å leie utstillinga, får du tilsendt heftet gratis.

Utstillingen er også til leie som vandreutstilling.
Alle bildene og alle informasjonsark er laminerte slik at de er enkle å sende i posten og sette opp ved hjelp av klebemasse. Inforark for oppsetting og ideer til presentasjon samt undervisningsopplegg følger med
Utstillingen sendes tilbake til forlaget etter avtalt utstillingsperiode.

Passer godt for bibliotek, alle skoleslag inkl. høgskoler og universitet idet den viser stoffet som er presentert på denne hjemmesida. Det koster kr 5000,- å leie utstillingen i 3 uker. Den kan bestilles HER

 

48 sider

 

Studieheftet

Livskraften er felles for alle

Dette studieheftet ble laget i 2009 og kom ut i forbindelse med Fredsgalleriet i Kjøpmannsgata i Trondheim den sommeren. Det ble utgitt under pseudonymet Ina Uller, da fortfatteren, Inger Susæg, allerede den gangen opplevde å arbeide i motvind. I dag anbefaler hun gjerne å lese dette heftet i forkant av boka Livsenergien, se ovenfor. Planen var å lage flere studiehefter som tilsammen skulle bli bok etter hvert. Det ble ikke slik, så boka ovenfor kan betraktes som studiehefte II.

Heftet inneholder den grunnleggende tenkninga bak nettsida  - At vi alle må begynne med oss selv for å skape fred, både inne i oss selv, i familien, i lokalsamfunnet og på verdensplan. - Det er følelsene som er drivkraften bak handlingene våre. Heftet er derfor skrevet med tanke på engasjement og fredsarbeid på lokalplanet. Heftet oppmuntrer til bevisstgjøring og styrking av selvoppfatning, slik at man kan stå for egne meninger og kjempe for de gode verdiene. Mer om innholdet her

 

Utdrag fra heftet:   Hva skjer når vi dør?
 

... ”Når vi dør, forlater vi den fysiske kroppen, det vil si sjelen vår og en del av sinnet kobles fra den fysiske kroppen og vi kan sveve ut av kroppen med en usynlig kropp. Dette kan skje fordi vi har en kropp til, en kropp som er usynlig for fysiske øyne og som vitenskapen enda ikke har funnet fordi det meste av vitenskapelig forskning på mennesker først og fremst dreier seg om det fysiologiske, det som kan registreres med de fysiske sansene. Den usynlige kopien som er nesten nøyaktig lik den fysiske kroppen, kalles den eteriske kroppen. Det eteriske utseende til den som dør kan se mye yngre enn den fysiske. Det kommer av at de som dør ser ut slik som de føler seg. Føler de seg unge, ser de mye yngre ut enn den fysiske utgaven var, fordi sjelen styrer tankene i den eteriske dimensjonen.”
...” Som regel er det slik at når begravelsen er over, blir de som er døde veiledet av andre døde til et sted der de kan utvikle seg videre. Noe av det første de lærer, er at tankene deres er skapende instrumenter for alt de skal foreta seg. Det innebærer først og fremst at de må tro på seg selv. De må ha tro på at deres egne tanker kan manifestere de eteriske tingene de ønsker å ha rundt seg. I den første tida lærer de seg derfor å fokusere og visualisere det de ønsker.
Etter hvert lærer de hvordan de kan skape sitt eget hjem ved å visualisere det. Det er nemlig slik at tanker og visualiseringsevne fungerer som skapende energi i forhold til lyspartikler. Man ”dirigerer” lyspartiklene med tanken og manifesterer det man ønsker seg. Mange velger å skape seg et hjem som likner på det hjemmet de forlot på jorda. For eks. man ser for seg at lenestolen de pleide å sitte i står foran dem, og vips, så står den der! Mange velger å samarbeide med andre sjeler om å skape et miljø rundt seg ved hjelp av tankene; f. eks, hage med trær og blomster. Derfor er det lurt å legge nøye merke til hvordan både ting og natur ser ut mens vi lever i den fysiske verden! Evnen til å visualisere kan man trene opp og bruke aktivt mens vi lever”...
…. ”Alle sjeler jobber aktivt med å utvikle seg selv i den første fasen de er i den eteriske dimensjonen. Det gjør de først og fremst ved å forløse følelsesmessig smerte fra hendelser i livet på jorda, ved å gå gjennom livet sitt. Noen eteriske mennesker dedikerer seg etter hvert for å være til tjeneste for de som dør. De har sine hjem og fellesskap, men er mye på farten slik at de følger med i det som skjer i det fysiske planet.
Det finnes flere vibrasjonsnivåer som de døde kommer til. Tilsammen består faktisk den eteriske verden av 12 dimensjoner som hver består av 12 undernivå, men det er ikke mennesker i mer enn noen få av dem. Dimensjonene bestemmes av frekvenser og tettheten i de eteriske strukturene. En menneskesjel kommer dit den hører hjemme i forhold til sin frekvens, det vil si hvor stor evne han/hun har til takknemlighet, kjærlighet, omsorg, raushet, samarbeid, tilgivelse og evne til å legge bak seg vonde hendelser som har skjedd i livet, med mer. Det er nemlig de følelsesmessige sårene i sjela som bestemmer frekvensnivået. De som jobber aktivt med seg selv for å finne sine følelsesmessige sår og forløse gjennom å tilgi, ikke minst seg selv, og å be om tilgivelse, kommer videre til en høyere frekvent dimensjon."
….”Når man vet hvordan det skjer, kan alle mennesker kommunisere med de døde. Det skjer via tankene våre. På samme måte som de kan kommunisere med hverandre, kan de kommunisere med oss. For å forstå hva som skjer er det viktig å ha kunnskap om energifeltet som ligger rundt mennesket.”……” Det er når du greier å skjelne en tanke som ikke er din egen, at du kan ta i mot beskjeder fra den andre siden. – For tanken kommer inn i ditt sinn og oppleves som din egen, men den kommer fra en annen. ”