PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

 

Et nytt fredsperspektiv

Dette er en presentasjon i bilder, ord og musikk.  Den viser et fredsperspektiv som tar utgangspunkt i hva menneskene har til felles. Ved å studere livsenergien har forfatteren kommet fram til en rekke oppdagelser som hun mener alle mennesker på jorda kan enes om på tvers av religioner og kulturer.

DVD'en passer for diskusjonskvelder og til bruk i ungdomsskolen og videregående skole.

Å få kjøpt i nettbutikken på forfatterens hjemmeside

   

Det indre barnet

CD med en dyp avslapningsøvelse og som leder deg tilbake til minner du trenger å se på. Den leder deg til å forløse det som var vondt, slik at du kan legge det bak deg.

Å få kjøpt i nettbutikken

Finnes på engelsk, se nedenfor.

   

The inner child

CD with a deep relaxing exercise, which lesds you back to memories you need to look at. It explains how you can release what hurts, so that you can let go of it and put it behind you.

For purchase in this webshop

   

De gode, universelle egenskapene.

En DVD under utarbeidelse.
En ny produksjon som bygger på et langvarig arbeid og grunnleggende partikkelkunnskap. Innholdet består av kunnskap om hvordan alt består av partikler og hvordan vi aktivt kan ta opp i oss nye egenskaper gjennom å vite hva den dreier seg om og ved å kjenne til fargefrekvensen som egenskapen har. Ideen er presentert på forfatterens hjemmeside HER


DVD'en er beregnet til visning og som arbeidsredskap på Fredsgalleriet som forfatteren planlegger. Den vil selges til bruk individuelt og i grupper - og på fredsgallerier andre steder i verden. Innholdet er en av hovedpillarene i fredsarbeidet som forfatteren gjør.
Den blir produsert både på norsk og engelsk i første omgang.