PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Forelesninger / foredrag / kurs


Den usynlige eteriske energien som gjør at vi lever spinner slik inne i cellene våre.

Inger holder gjerne foredrag om oppdagelsene hun har gjort om celler og om partikler. Hun holder også foredrag om de oppdagelser som hun har gjort om psyken og sammenhengene mellom følelsene og kroppen.

Hun foreleser på universitetsnivå idet hun er vant til å undervise som høgskolelektor i drama, også for store publikum. Om rommet er stort nok, levendegjør hun hun undervisningen på lærerike måter.

Her er forslag til tema for foredrag. Velg gjerne flere tema:

Cellebevissthet. Hva er det som gjør at et lite frø kan bli til en plante eller et tre? Hva er det som gjør at celler begynner å dele seg og utvikle seg til individer av så forskjellige arter som på jorda? En redegjørelse om eterisk energi og hvordan den er til stede i alt levende.

Inger hevder at alt består av partikler, til og med følelses-energien, drivkraften inne i mennesker. Hun forklarer hvordan følelsesenergi virker i menneskekroppen og utenfor. Hun har funnet hvordan partikler spinner som følelse og vil svært gjerne komme i kontakt med vitenskapsfolk som studerer partikler for å finne ut om noen av deres funn kan være deres egne følelser?

Kan det virkelig være mulig å påvise at partikler har former for bevissthet? Ja, mener Inger. Hun vil gjerne møte vitenskapsfolk fra alle fagmiljøer innenfor naturvitenskapene for å forklare og underbygge påstanden. MER

Livsenergi. Det er noe som gjør at vi lever, som gjør at vi vokser og utvikler oss. Det er noe som finnes i alt som lever, som enda ikke er kjent for vitenskapen. Inger mener å ha funnet svaret gjennom å tenke helt annerledes enn tradisjonell vitenskap gjør og at det hun har funnet vil ha stor betydning for all naturvitenskaplig forskning. MER

Utvidet bevissthet (opplysthet) betyr bl.a. evne til å hente informasjon direkte fra den universelle bevisstheten. Inger oppnådde å bli fullt opplyst i 2007, men har ikke blitt lyttet til av vitenskapsfolk eller media enda. Hun kan forklare hvordan man får tilgang på universell bevissthet. Det er en tilstand der du får tilgang til sann innsikt i de fleste områder av livet, til og med av universell forståelse, avhengig av hvor hardt du jobber og hvor villig du er til å oppnå det. For å oppnå den innsikten må man jobbe med seg selv for å fjerne begrensende tanker.

Om forløsning av irrasjonell frykt - angst. Ingers grundige arbeid med seg selv førte til at hun oppdaget hvordan angst oppstår og hva som skal til for å løse den helt opp. Hun oppdaget et fenomen i den menneskelige psyken som hun kaller gordiske knuter. De dannes av situasjoner der personen opplevde et katastrofalt utfall etter å ha gått inn for noe med kjærlighet og positive intensjoner. Det dannes da en lovmessighet i personens psyke der underbevisstheten er overbevist om at det er slik som den irrasjonale smerten sier. MER

Eksempler på flere grensesprengende foredrag HER

Kan du tenke deg å arrangere kurs ?

Kan du stille med lokaler og ønsker å få meg på besøk som kurs- og foredragsholder,
Ring gjerne og diskuter pris! Må ha dekt reise, opphold og honorar.

  1-dags seminar gir innføring i metoden 'Frigjøringsnøklene' som Inger utviklet for å forløse følelsmessig smerte. Et slikt seminar kan passe for deg som vil lære hvordan følelsene dine påvirker kroppen. Dette seminaret kan med fordel tas av helsepersonell med tanke på innsikt i egen og andres psyke og hvordan kroppens gir oss signaler. Det gir en teoretisk innføring i metoden som er beskrevet i boka "Livsenergien og cellenes hemmelighet".
Antall deltakere inntil 35.

Hvis kurset er arrangert av Becantus koster det kr 1200,- pr deltaker.

   Helgekurs eller 3 dagerskurs gir innføring i Frigjøringsnøklene , metoden som Inger har utviklet. Dette holdes i grupper på inntil12 personer og innebærer å lære seg å bruke metoden Frigjøringsnøklene i praksis. Det innebærer at deltakerne må innstille seg på å gå inn i følelsene sine i løpet av kurset for å erfare hvordan de kan bruke disse redskapene. Dette kurset er for deg som går inn for å utvikle deg selv enten det er for å bedre livskvaliteten eller det er for å oppnå større innsikt i metoden i forhold til arbeid som lege, psykolog, sykepleier eller liknende. Kurset krever stor plass fordi 4 grupper må kunne arbeide uavhengig av hverandre. Et forsamlingshus på bygda er et godt kurssted.
Når mange nok er interressert, vil det blir satt opp videregående kurs.

Ta kontakt om du vil bidra til å arrangere kurs der du bor! Tel: 95154025