PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Ingers teorier er basert på oppdagelser som er gjort over en periode på 12 år ved å studere eksistensen på filosofiske måter og i mange forskjellige vinklinger uten å bli influert av media eller rådende oppfatninger. Hun er opptatt av å formidle at hun har oppdaget en rekke ting som naturvitenskapen tar for gitt eller overser på grunn av den herskende kulturen innenfor forskning og vitenskap. Her er noen artikler om hennes tilnærming:

Juli 2021 Hvordan oppsto bevissthet? Hva er bevissthet? Hva er følelsenes betydning?

2019 En fabel om opprinnelsen av eksistensen

2018 Sorte hull er universets sykdomstegn
De er dannet av partikler som ikke følger kosmisk lov

2018 Følelsene som står i veien for oss - og for vitenskapen.
Litt om kvantefysikk i praksis

2018 Da Skaper-intelligensen gikk ned på Jorda

2018 Da Skaper-intelligensen gikk ned på Jorda del II

 

 

2015 Studie som viser vei til partikkelbevissthet

2016 Kan man finne en bro mellom vitenskap og religion?
- ved å studere partikler på en annerledes måte enn det fysikerne gjør i dag?

2013 Det fysikken har funnet om atomer trenger å få betydning for vitenskapelig tenkning.
Er vitenskapsfolk redde for å søke etter hva liv egetlig er?

2016 Finnes mørk materie eller er mørke bare fravær av lys?

2009 De universelle egenskapene
Dette er ikke et essay, men en liste over gode egenskaper som jeg har utarbeidet i nært samarbeid med intelligensene i de høyeste dimensjoner. Den er tankevekkene og lærerik for den som er på jakt etter de gode verdiene vi trenger å hente tilbake.

 Grensesprengende foredrag