PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Ingers teorier er basert på oppdagelser som er gjort over en periode på 12 år ved å studere eksistensen på filosofiske måter og i mange forskjellige vinklinger uten å bli influert av media eller rådende oppfatninger. Hun er opptatt av å formidle at hun har oppdaget en rekke ting som naturvitenskapen tar for gitt eller overser på grunn av den herskende kulturen innenfor forskning og vitenskap. Her er noen artikler om hennes tilnærming:

Februar 2023 Hva gjorde egypterne i stand til å skjære ut og løfte de store steinene som er i pyramidene? Om Moses og bruk av ankh.

Februar 2023  I den gamle egyptiske kulturen fantes en type energi som ikke er kjent i dag

Juli 2022 Hvorfor Michelangelos bilde av Skapelsen ikke stemmer

Juli 2022 Apokalypse - hva betyr det egentlig? Er vi inne i en stor forandring i den kollektive bevisstheten?

Juli 2021 Hvordan oppsto bevissthet? Hva er bevissthet? Hva er følelsenes betydning?

2019 En fabel om opprinnelsen av eksistensen

2018 Sorte hull er universets sykdomstegn
De er dannet av partikler som ikke følger kosmisk lov.

 

Filosofiske betraktninger på veien. Skrevet 2005-2009

 

 

2018 Følelsene som står i veien for oss - og for vitenskapen.
Litt om kvantefysikk i praksis

2018 Da Skaperbevisstheten gikk ned på Jorda i fysisk kropp

2018 Da Skaperbevisstheten gikk ned på Jorda i fysisk kropp del II

2015 Studie som viser vei til partikkelbevissthet

2016 Kan man finne en bro mellom vitenskap og religion?
- ved å studere partikler på en annerledes måte enn det fysikerne gjør i dag?

2013 Det fysikken har funnet om atomer trenger å få betydning for vitenskapelig tenkning.
Er vitenskapsfolk redde for å søke etter hva liv egetlig er?

2016 Finnes mørk materie eller er mørke bare fravær av lys?

2013 Oppdagelser om energi på tvers av tid og rom. Et nytt syn på Den Store Pyramiden i Giza

2009 De universelle egenskapene
Dette er ikke et essay, men en liste over gode egenskaper som jeg har utarbeidet i nært samarbeid med intelligensene i de høyeste dimensjoner. Den er tankevekkene og lærerik for den som er på jakt etter de gode verdiene vi trenger å hente tilbake.

 Grensesprengende foredrag

For noen år siden var jeg i kontakt med et studentmiljø på epost for å holde foredrag på et arrangement som skulle passe for å presentere mitt arbeid.
Jeg synes epostkorrespondansen jeg hadde med fysikkstudenten viser hvor ensporede de vitenskapelig disipliner er... og at studenter som først kommer innenfor et fag, blir fastlåst i den vitenskapelige tenkemåten som tilhører det faget. Her er samtalen