PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Oppdagelser om energi på tvers av tid og rom. Et nytt syn på Den Store Pyramiden i Giza.

Jeg har ønsket å arbeide for fred i verden helt siden jeg var liten. Geografi var et av yndlingsfagene på skolen. Som skolejente reiste jeg i fantasien på kartet… som 21-åring bar det ut i verden med en norsk båt i utenriksfart.
På min første sjøreise kom jeg til Aleksandria i Egypt og da var ikke veien lang til Giza, der den store pyramiden ligger, like ved Kairo. Det var eventyrlig å se hvor stor den var. På vei inn i pyramiden skjedde noe merkelig. Jeg ble sykere og sykere for hvert skritt. Feber, samt verk i armer og bein. Jeg husker at det som gjorde sterkest inntrykk på meg var hvor tett steinene var sammenføyet inne i pyramiden. Jeg tenkte, at det ville ikke en gang gå an å putte et barberblad mellom to steinblokker…

Den dagen i 1973 ble jeg overbevist om at Den Store Pyramiden i Giza ikke ble bygget av mekaniske krefter, men ved hjelp av måter som er blitt glemt. – At det finnes energiformer som menneskeheten ikke kjenner til i dag. Mange år seinere, da jeg var i gang med forløsningsarbeid, ble jeg klar over grunnen til at jeg ble så syk da jeg gikk innover i den store pyramiden. Cellene mine bar på minner om å ha vært med og bygget den!


1973 Legg merke til hvor liten sfinksen er sammenliknet med pyramiden!

Det viste seg at sjelen til den mesteren som var ansvarlig for byggingen av Den Store Pyramiden var til stede i meg og ba meg om hjelp til å forløse det vonde som førte til at han ikke fikk bygget den ferdig! Han var den mesteren som skjulte seg bak masken til den «guden» som i egyptisk mytologi heter Thoth. Han har virkelig levd på jorda som en stor mester som kunne bruke veldig sterke, konsentrerte energier. Han ble forrådt av noen av sine nærmeste og opplevde en tragisk død. Jeg gjenopplevde mange av de vonde minnene hans og hjalp han å tilgi og sette seg fri slik at han kunne legge bak seg det vonde som skjedde den gangen.

I dag kan jeg ha telepatisk kontakt med Thoth når som helst. Når jeg tenker på han og sier navnet hans, kan han høre det i den eteriske, usynlige dimensjonen der han befinner seg. Slik kommuniserer man i de eteriske dimensjonene; ved å fokusere tanken og se for seg ansiktet til den man vil ha kontakt med.

Dette er Thoth slik han er avbildet i tempelet i Abydos i Øvre Egypt. (Han er en mann med et vakkert ansikt, men er alltid avbildet med masken han bar under seremonier.) Han har fortalt meg at han var den som stiftet den gamle egyptiske kulturen. Den Store Pyramiden er mye eldre enn slik den er datert av egyptologer. Thoth var både yppersteprest og den som satt inne med kunnskapen som kunne fokusere og forsterke tankekraft. Han lærte opp andre til å bruke denne kunnskapen slik at de skar steinblokker direkte ut av fjellet ved hjelp av fokusert tanke og sin ankh. Derfor er steinene så finskåret inni pyramiden.

 

Den gjenstanden Thoth har i handa på bildet, er en ankh. På bildet, som er laget flere tusen år etter at han levde, holder han den i gal ende! Den skulle holdes i ringen. Den var et redskap som inneholdt en krystallstav som ble ladet av solenergi, det vil si at et stort antall partikler fra sola ble samlet i staven. Den inneholdt da en enorm sterk fokusert energi og kunne brukes av alle som oppnådde den store innvielsen. Da hadde de evne til å manipulere materien, det vil si at deres tanke kunne dirigere partiklene til hva deres tanke ville. Mange av skulpturene i den gamle egyptiske kulturen ble skapt med tankekraft og ankh. Med ankhen kunne de også helbrede mennesker som var hardt skadet og døende. De kjente til partikkelnivået av eksistens og dirigerte partiklene med sin tanke!

Slik arkeologene og historikerne tolker hieroglyfer og bilder som stammer fra den gamle egyptiske kulturen på er feil, fordi de ikke forstår at faraoene kunne manifestere ved hjelp av tanken. Måten de tenkte på i den gamle mesterkulturen var svært forskjellig fra hvordan vi tenker i dag. Derfor har ikke egyptologene hatt fantasi nok til å forstå hvordan bildene og hieroglyfene skulle tolkes. For eksempel viser bildet til høyre at ankhen ble avbildet som hieroglyf, men når man ikke vet hva en ankh var, blir tolkningen av teksten feil.

Thoth forteller at den gamle egyptiske kulturen varte mye lenger enn det som er kjent i dag. Det var flere perioder innenfor den tiden kulturen preget Egypt som må tolkes forskjellig fordi egypterne i løpet av de mange tusen år som gikk, mistet deler av kunnskapen som mesterne hadde i begynnelsen. Likevel var krystallstaven som redskap for de innviede, var den samme inntil for to tusen år siden da Jesus lærte å bruke den.

 

Jeg besøkte pyramiden i 2003 også

Inger Susæg   Foredrag?

Mitt møte med Moses-Mohammed