Becantus
forlag * galleri * undervisning


Grensesprengende foredrag

Bildet er hentet fra Star Trek, en science fiction-serie som har gått på TV. Folket på skipene fra Sirius sier at de likner på skipene deres.

UFO 'er og de usynlige verdener rundt oss.

Dette foredraget handler om en type energi som er usynlig for våre fysiske øyne, men som ikke er vanskelig å påvise når man tenker annerledes enn det vi er vant til. Det er fordi livet kunne ikke eksistere uten at det fantes en bevisst energi inne i cellene våre. Det er den energien vi reiser videre med når vi dør. I den verden der vi lever etter det fysiske livet på jorda, er vi lysvesener. Det er også de vesener som kommer på besøk til jorda med lysskip. I noen få tilfeller har de senket vibrasjonen  slik at de har blitt synlige.
Dette foredraget handler om min kontakt med slike lysskip og med alle de forskjellige skapninger som befinner seg i de usynlige dimensjonene rundt jorda. Hvordan fungerer lysskipene? Har døde mennesker kontakt med lysskipene? Javisst, har de det!    MER

   

Partiklenes dans
- alt i eksistensen består av partikler som har bevisste egenskaper.

Dette foredraget er bygget på min evne til å kommunisere med de forskjellige lag av bevissthet. I den eteriske, usynlige dimensjonen spinner partiklene på andre måter enn i atomer. Den usynlige eksistensen er like virkelig som den fysiske selv om den kan ikke oppfattes av våre fysiske øyne. 

I fortida har partiklene kunnet gå direkte over fra å spinne som eterisk energi til å spinne som atomer og molekyler. Det har skjedd mange ganger i fortida her på jorda.

Hva skal til for at dette skal kunne skje igjen?

 

   

King Arthur, illustrasjon av N.C. Wyeth for tittelbladet på boka The Boy's King Arthur

Hva var egentlig Den Hellige Gral?
Hvorfor har det vært så om å gjøre å finne den? 

- Det var ønsket om å ha magiske krefter, som fikk kong Arthur til å sende sine riddere til det hellige land for å lete etter begeret som Jesus hadde drukket av ved det siste måltid... eller som hadde innholdt hans blod.
Når du tenker deg om.. tror du magien kunne være i begeret eller i blodet?

Jeg er overbevist om at de ikke lette etter et beger i det hele tatt, men et redskap. - Det var et helt spesielt redskap som gjorde Jesus i stand til å manifestere ved hjelp av meget konsentrert tanke. Et redskap som innehold en sterk energi og som han lærte seg å bruke gjennom 5 års studier i den egyptiske Akademiet for opplysthet, der han ble en oppstegen mester. Det var et liknende redskap Moses brukte da han fikk havet til å dele seg - og da han manifesterte manna på marken som mat for israelittene.
I egyptiske hieroglyfer er redskapet avbildet som en ankh.
   
Egyptologien i nytt lys

Gjennom forløsningsarbeid har jeg opplevd mange liv i det gamle Egypt fra traumer og minner som har lagt på celleminnet mitt. Jeg har oppdaget at tolkningene som er gjort av funn og hieroglyfer, ikke alltid stemmer med arbeidet mitt.
Egypterne kommuniserte med høyere dimensjoner og nedstegne og oppstegne mestre var faktiske gudeskikkelser. De brukte energier vi ikke kjenner i dag. Faraoene og noen av prestene kunne faktisk manifestere fysiske gjenstander med tanken. Ankhen var et redskap for å manifestere med, ikke et symbol. Hvordan ble egentlig den Store Pyramiden i Giza bygd? Hva var hensikten med den?

Mitt første møte med pyramiden var i 1973

   

Tilgivelse er det verden trenger mest av alt.

Går det an å lære å tilgi?
Vi som er av den eldre garde har lært at vi skal be om tilgivelse når vi har gjort noe galt. Er det slutt med det mon tro?

Underveis i forløsningsarbeidet oppdaget jeg at det er like viktig å tilgi seg selv. Det er det vi angrer på som får oss til å kritisere oss selv... som igjen fører til kritikk av andre.
Hvordan kan vi lære å tilgi det "utilgivelige"?

Det er en del av min visjon å opprette fredssentre i hele verden der å lære tilgivelse er en del av innholdet.

   

Har handtering av følelser noe med fredsarbeid å gjøre?

Har du vondt i magen når du er redd? Da er det vel ikke så rart om andre følelser også sitter  i kroppen? Hvor sitter glede?  Kjærlighet? Dårlig samvittighet? Bitterhet?Min kartlegging av hvor de forskjellige følelsene blokkerer livsenergien bygger bro mellom kropp og psyke viser vei for hvordan vi kan ta ansvar for vår egen, både psykiske og fysiske helse på en ny måte. Hvorfor er det nødvendig å sette til side de tradisjonelle forskningsreglene for å finne nye svar? - Det er fordi bevissthet må inkluderes i bildet av virkeligheten slik at hele mennesket blir gjenstand for forskingen. Dette foredraget er en utdyping av boka om Livsenergien i et fredspersspektiv.

For å kunne skape varig fred, må vi lære oss å handtere følelser. Slik det er i verden i dag, er det mer enn noensinne nødvendig å lære hvordan følelsene styrer  menneskenes valg på alle nivå. Vi kan alle lære å legge vonde hendelser bak oss.   Å forstå menneskets psyke er en av nøklene til verdensfred. 

   

Hvor kommer de negative tankene fra?

I dette foredraget forteller jeg eksempler om hvordan jeg strevet med negative tanker i mange år - og hvordan jeg ble kvitt dem. De skrev seg fra mine egne følelsemessige sår der jeg hadde følt meg mindreverdig og krenket. Jeg oppdaget at det som måtte til var å føle følelsene jeg ikke hadde tillatt meg å føle da hendelser i barndommen og ungdomstida var for tøffe.

Etter min mening kan dette bli et skolefag slik at alle kan lære seg å handtere følelsene sine og hjelpe hverandre å handtere vanskelige situasjoner i stedet for å skyve dem ned i underbevisstheten.

MER

 

 

Kanskje DU er den som samler en gruppe mennesker til den workshopen som starter en verdensfredbølge?

Kan vi begynne en fredsprosess i verden ved å bli enige om det alle mennesker har til felles? (Workshop)

Alle mennesker, uavhengig av religion kan bli enige om hva vi har til felles som mennesker. Vi har tanker og følelser og vi lever i fysisk kropp. Hva mer kan vi bli enige om på tvers av religioner og kulturer?

I stedet for å fokusere på det som er forskjellig, slik situasjonen ofte er i dag, kan vi finne fram til hva som er det samme, grunnleggende for alle mennesker, selve LIVET. Det at vi lever. Da må vi stoppe opp og hjelpe hverandre med å endre holdninger ved å stille spørsmål som leder til de samme konklusjonene, uansett hvor vi er i verden.
Hva ER livsenergi? Dette er ikke en medisinsk forklaring, men et filosofisk resonnement som gir grunn til håp. - Fordi Livsenergien er NØYTRAL, den tar ikke part i konflikter.
Som innledning holder Inger foredrag om hva hun har funnet  ut om livsenergi og hvordan kunnskap om livsenergien kan bygge broer mellom mennesker av alle religioner og kulturer.
Deretter leder Inger en workshop på en kreative måte der deltakerne bidrar med sine egne ideer om hvordan man kan skape fred gjennom å bygge på det vi har til felles. Hensikten (syftet) er å skape starten på en bølge... en snøball som begynner å rulle og skaper en felles forståelse som kan spre seg fra sted til sted, fra by til by, fra land til land!

 


Hvordan og hvorfor oppsto religionene?

Hvorfor er det ikke slik at en gudeskikkelse kan komme og ordne opp, slik at vi kan få fred og rettferdighet på jorda?

Nedstegne mestre har faktisk gjennom tidene kommet fra den usynlige, eteriske dimensjon og manifestert seg i fysisk kropp på jorda.. Det skapte de mange kulturene og religionene. Dette begynte å skje allerede da mennesket nylig var utviklet fra en høyt utviklet apeart på kontinentet som lå i Stillehavet. I mange kulturer kan vi kan se rester av dette i dag. Det ga oss en arketypisk følelse av at det var noen som kom utenfra og ordnet opp, noen som var bedre enn oss. Utfordringen for høyerestående vesener har vært å nå menneskene med sann informasjon om hvordan eksistensen fungerer. Underveis har de gitt menneskene gode leveregler og tenkemåter, men det har ført til at menneskenheten har utviklet mange forskjellige måter å tenke på.

En redegjørelse om hvordan mestrene i den eteriske dimensjonen arbeider og hvordan de nå er i ferd med å finne nye måter å nå fram til menneskenes sinn på, slik at vi kan oppnå verdensfred. De er enige om at det må skapes én felles bevissthet for at vi skal skape fred. Det er de i ferd med å gjøre på partikkelnivå av menneskeheten. 

 
 

Inger Susæg kommer gjerne til hele Norden og holder foredrag.
Hun kan supplere med engelsk der norsk ikke blir forstått.
Spør gjerne etter flere tema!

For foredrag over en hel dag  NOK 10 000 (€ 1000 )
og en halv dag NOK 5 000 (€ 500)

Opphold og reise fra der hun bor nær Bodø kommer i tillegg.

Partiklenes spinnemønster i eterisk energi. Det finnes faktisk slik energi inne i hver eneste levende celle.
Det er derfor dette mønsteret kalles "Livets blomst".