PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

 

Innhold i studiehefte 

"Livskraften er felles for alle"

1. Innledning
Handler om utfordringen i det å begynne å tenke annerledes for å finne nye svar. Refleksjon i etterkant av hvert kapittel

2. Livskraften
Hva kan vi finne ut om livskraften ved å observere Livet? Refleksjoner over det vi alle kan betrakte.

3. Vi er alle unike
Å oppdage seg selv og sin egen styrke ved å se at det ikke finnes maken til oss noe sted... At egentlig er det ingen å sammenlikne seg med...

4. Forelskelse
Hva er det som skjer når vi forelsker oss? Hvordan vi kan bevare vi forholdet når forelskelsen er over.

5. Å sette seg fri fra skyldfølelse
De smertefulle situasjonene vi møter opp gjennom livet skaper undertrykte følelser. Disse følelsene ligger i det ubevisste og kommer fram som måter å oppleve livet på. Hverdagspsykologi som kaster lys over livene våre.

6. Jeg er bra nok som jeg er!
Et eksempel på hvordan å forstå en smertefull episode fra barndommen kan kaste lys over det som skjer nå. Mindreverdighetsfølelsen kan vi kaste over bord!

7. Å sette ord på følelser
Følelsene er sjelens språk, drivkraften i livet. Når vi for alvor lytter til hva følelsene sier, får vi kontakt med den viktigste delen av oss selv. Et eksempel på å snakke ut. Gledesreise.

8. Tilgivelse
Om hvordan tilgivelse løser opp i det som er vondt. Det er bare er vi selv som kan lette børa vi bærer.

9. Å være betydningsfull
Tør du å synes? Tør du å se deg selv som betydningsfull? Ingen kan være betydningsfulle uten selv å bestemme seg for å være det. Spennende oppgaver.

10. Å leve i nuet
Å oppdage at fortiden har gått og eksisterer bare i form av minner og at framtiden ikke er her enda, og det beste er ikke å bekymre seg, men å ha tillit. Hvordan legge bak seg. Meditasjon. Observasjon.

11. Gammel og ny tenkning
En oversiktlig forståelse av hvordan vi kan tenke og handle på andre måter for å ta ansvar for utviklingen i verden.

Alle Refleksjonene egner seg til selvstudium. Kan også kan deles  med andre i en studiegruppe der alle har som mål å utvikle seg. Heftet er skrevet med tanke på fredsrbeid: Man kan ikke fortelle andre hva de skal gjøre, om man ikker er villig til å feie for egen dør og ta tak i sitt eget liv.