PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE


Utdrag fra boka "Livsenegien og cellenes hemmelighet.

Fra kapittelet:   Hva får livet til å gå imot oss?

 I den senere tid har jeg funnet ut at cellene våre kommuniserer med andre menneskers celler på måter som gjør at vi tar inn andres ubevisste mønstre. Cellene våre skiller ikke mellom negative og positive tanker og tankeimpulsene blir direkte utført ved at de er i energifeltet.

Så snart vi er i situasjoner som minner om det som en gang hendte, repeteres sårets «sannhet». På den måten kan det skapes uventede situasjoner som får det til å hende liknende ting som den episoden som skapte såret i første omgang. Det er nemlig partiklenes natur. Å fortelle andre partikler om repeterte tankeimpulser som blir sendt ut, og å oppfylle det de sier. Plutselig vil ikke bilen din gå akkurat når du har det travelt. Og når du tenker deg om, har det skjedd før… Er det fordi du lirer av deg din ergrelse når det skjer?

Når smerten repeteres i sjelen og dermed i cellene, skapes det nye situasjoner som gjør vondt, fordi partiklenes natur er å skape det som blir fortalt dem. Sjelene til personer rundt oss vil respondere på repeterende utsagn og dermed oppstår det nye situasjoner som likner. Da kan det oppstå nye sår som repeteres. Etter hvert som livet fortsetter og vi fortsetter å undertrykke følelsene, dannes kroniske smerter og sykdom.

Livene våre veves inn i hverandre på godt og vondt. Det er en fordel å løse opp det som ikke gagner oss slik at vi får det godt med oss selv og hverandre. Følelsene som blir utløst i hverdagen er «indikatorlamper» som forteller oss hva som ligger skjult hos oss. For å kunne sette oss fri, må vi innse at det ikke er nok å kjenne overfladisk på det som skjer. Vi må som regel tilbake til minnet og føle de vanskelige følelsene for å få sjelen til å forstå at det ikke er slik som vi konkluderte med den gangen det skjedde.

I de fleste kulturer har vi lært å ta oss sammen, å ikke gråte og heller skyve vekk følelsene. Noen blir brydde når andre gråter og ber dem holde opp… Jeg mener det er på tide å endre kulturen for hva som er akseptert og naturlig for oss mennesker. Det er faktisk livsviktig å tillate seg å gråte fordi det som bygger seg opp inne i det enkelte menneske, er det som får mennesker til å bli syke.  Det er det som får mennesker til å beskylde, kritisere og skape konflikter. Det er smerten vi bærer med oss som får oss til å unngå noen eller noe. Det kan til og med få oss til å være uærlige – noe som igjen fører til uholdbar adferd. I ytterste konsekvens er det å tillate oss selv og hverandre å gråte nødvendig for at vi skal kunne skape fred i verden! Det vi trenger for å få det godt med oss selv og hverandre, er å lære å legge hendelser bak oss.

Det jeg anbefaler, er å bearbeide følelsene etter hvert som de dukker opp i hverdagen. De spiller inn på livene våre i mye større grad enn vi har vært klar over. Det er mange grunner til å ta på alvor det vi bærer med oss i vår psyke. Å oppleve situasjoner som skaper setninger som» «Det var min skyld, Jeg kunne ikke noe for det», «Det er alltid jeg som kommer sist i køen» eller «Jeg er alltid den som står igjen alene» kan godt være skapt av hverdagssituasjoner der barnet eller ungdommen vi var den gangen var blid og glad etter at situasjonen var over. Det behøver hverken å være udugelige foreldre eller traumatiske situasjoner som har skapt setningene første gang. Likevel kan de resultere i akkurat det de sier: Noen får skylda for noe alvorlig de ikke har gjort fordi de en gang som barn kom til å gjøre et lite feilgrep de angrer på og repeterer i sitt ubevisste. Andre kan bli skjøvet ut og får ikke være en del av fellesskapet fordi de repeterer en setning i sitt ubevisste som stadig vil bli sterkere om ikke mønsteret blir brutt og personen greier å sette seg fri.

Vi kan altså til og med komme til å bidra til å skape overgrepssituasjoner mot oss selv gjennom våre egne uheldige tankemønstre, særlig om de forsterkes av flere liknende hendelser. Som vi ser; å lære å forstå hvordan psyken påvirker det som skjer mellom mennesker er viktig for alle deler av samfunnet. Denne informasjonen vil f. eks. gi ny kunnskap til tiltak for å forhindre mobbing både på skolen og i arbeidslivet. Jeg håper at denne boka vil kaste lys over slike og liknende forhold.

På 90-tallet kom det bøker om å affirmere, det vil si å si, å gjenta bekreftende setninger, for å oppnå det man ønsket seg i livet. I tillegg skulle man visualisere det man gjerne ville oppnå. Det var en overbevisning om at gjentakende tanker er skapende og at positive tanker kan skape det vi ser for vårt indre. Det føltes helt riktig. Jeg greide likevel ikke å oppnå det jeg ønsket meg til tross for at jeg gjorde alt jeg kunne for å tro på det jeg gjentok… jeg til og med sang positive setninger for å oppnå suksess. Seinere fant jeg årsaken. Det var fordi jeg på den tiden bar på mange sår og fornektende tanker i det ubevisste. De motarbeidet det jeg ønsket meg i livet. Jeg oppdaget at, om du har sår i sjelen slik at du har ubevisste trosformer som sier det motsatte av det du ønsker deg, vil de positive affirmasjonene dytte de negative tankene opp til overflaten av bevisstheten! Det kan for eks. føre til at du blir deprimert når du fokuserer på at positive ting skal hende i livet ditt.

Det føles kanskje vondt å bli presentert for disse fenomenene jeg har funnet i vår psyke, men egentlig kan du velge å snu det på hodet og se det som positivt. Nå kan du billedlig talt velge å ta fatt med lommelykt, hakke og spade og begynne å arbeide med det du til nå ikke har sett i ditt indre! Se hindringene som utfordringer, og du vokser dag for dag. Hvis du ser på tårer som noe vondt, eller at du synes det jeg skiver er negativt, kan det bli en tung jobb. Men om du velger å innse at tårer fører til forløsning, innsikt i deg selv og glede, vil du oppleve et stadig rikere og mer spennende liv.

Måten som har vist seg å være mest effektiv for meg for å kunne legge bak meg negative tanker, er å erkjenne hva jeg enn føler som er vondt.
Grunnen til at erkjennelse er effektivt,
er at vi bare kan gi slipp på det vi er villige til å erkjenne at vi føler.
 

Boka fås kjøpt fra vår nettbutikk eller kan bestilles i bokhandelen!

Copyright Inger Susæg