Historien om
mesteren Moses og
profeten Mohammed

Skrevet 5. desember 2012
Revidert 12. april 2014

I løpet av de siste 10 årene har jeg jobbet med menneskenes historie gjennom forløsningsarbeid. Det betyr at jeg har hjulpet gamle sjeler  som har vært kjente mennesker fra historien, å tilgi og gi slipp på emosjonelle smerter fra livene de levde. Det har gjort at jeg har utviklet evner til å kommunisere med mestrene i de høyere dimensjonene.
Ved dette har bakgrunnen for konflikten i Midt-Østen blitt klarere og klarere for meg.

Jeg har også i løpet av de siste årene blitt klar over hvordan vi mennesker er programmert av mestre i høyere dimensjoner. Vi hadde ikke vært til, om ikke partiklene vi består av, en gang for lenge siden, ble programmert til å danne celler.

Mange av programmeringene som har vært gjort opp gjennom menneskets historie, har vært gjort i forsøk på å finne løsninger for alt det vonde og onde som har skjedd i verden.

Ingen visste hvor ondskapen kom fra. Mestrene forsto ikke at de var infiltrert av negative partikler som kom fra en annen galakse, så de hadde ikke sin egen klarhet til å finne gode løsninger.

Da mestrene for ca 3800 år siden bestemte seg for å skape et bilde av én gud som alle skulle vende seg til, var det fordi de ønsket at alle mennesker skulle ha én oppfatning. De visste at alle partiklene måtte ha den samme sannhet, den samme måten å tenke på, for at menneskeheten skulle kunne leve i fred med hverandre. Abraham var en god og snill mann som ble utpekt til å være den som skulle starte bevegelsen som mesterne mente skulle skape fred. Derfor ble han, hans familie og alle som giftet seg inn i den, sterkt programmert til å tro på én gud og at deres tro var den eneste riktige. Det var starten på jødisk historie og de programmeringene som ble gjort da, har virket i partiklene som det jødiske folket består av inntil nylig.   

Abraham bodde i øst, men han ble bedt om å flytte lenger vest med familien. Han ble ledet til dette av grunner man kan se ovenfra når man ser på kartet over Midt-Østen: Ved å bo ved enden av Middelhavet, ville stedet være sentralt både for nordlige områder, for Østen, for Europa og det afrikanske kontinent. Det var mestrenes hensikt. De mente det var en sentral plass for en ny, monoteistisk tro (på én gud) bevegelse å vokse ut fra. Da Abrahams slekt slo seg ned der for første gang, var det ingen konflikter. 

Vi vet fra historien i bibelen, at allerede i 4. generasjon, flyttet Abrahams slekt til Egypt. Jacobs sønner dro dit for å få hjelp i hungersnød og familiene deres flyttet dit etter at de møtte broren, Josef, som hadde blitt en av Faraos rådgivere.  Hvis du ikke kjenner historien fra bibelen; De var 12 brødre og Josef var den nest yngste. Da de var unge, var brødrene veldig misunnelige på Josef, som var farens yngling.  En dag de var langt hjemmefra, prøvde de å bli kvitt han ved å kaste han ned i en tom brønn. De fortalte faren en løgn; at han var revet i hjel av ville dyr. Josef ble imidlertid solgt som slave til arabiske handelsmenn, som tok han med til Egypt. For å gjøre en lang historie kort, han var en vis mann som hadde evne til å se visjoner. Han ga råd til Farao om kommende hungersnød og ble faraos rådgiver og forvalter. Jeg vet at han var en mester som var programmert til å spre monoteisme når han inkarnerte. Derfor inkarnerte han i den familien. I våre dager ser vi at utviklingen ble slik at monoteismen ikke førte til en enhetlig måte å tro på blant menneskene.

Mesteren Moses forteller meg mer akkurat nå.

Da Moses var født, ble han født inn i en islamittisk familie som var del av Jacobs slekt som hadde bosatt seg i Egypt.  Som vi vet fra historien, han ble lagt ut på Nilen i en kurv og Faraos datter fant han, så han vokste opp som en egypter, nær Farao. Han var også en mester som ble programmert før han inkarnerte, til å spre tro på én gud, men glemte det mens han gikk i den egyptiske mysterieskolen.

Det hadde gått lang tid og Moses hadde blitt en opplyst og en oppsteget mester i den egyptiske tradisjonen da han ble kallet til å bringe isralittene tilbake til landet der brødrene kom fra. Han forteller meg at han ble forvirret fordi han følte seg som en egypter også. Han visste at det var mange mestre i høyere dimensjoner. Han mente at han kunne bo i Egypt og at israelittene kunne spre forståelsen av én gud til folk hvor de enn bodde. Så han forteller meg, at da han ble bedt om å bringe israelittene ut av Egypt, var han ikke enig. Han sier at han følte noen tok over han og bestelmte over han, og fikk han til å gjøre det som historien i bibelen forteller.

Ikke desto mindre han var sammen med dem da de gikk gjennom ørkenen for å gå tilbake til landet der de hadde bodd før. Det hadde imidlertid gått lang tid og de 12 brødrenes familier hadde vokst til flere hundre mennesker. Han forteller at han var ikke enig i oppgaven som ble gitt han. Han ville ikke bringe den store gruppen mennesker inn i et område der folk med et annet språk og religion hadde vokst i mellomtiden, selv om også noen av deres egne bodde der. Han ville ikke skape konflikter. Han er en veldig fredselskende mann. Det var grunnen til at isrealittene bodde 40 år i ørkenen.

Moses fant ingen løsninger. Budskapene han fikk fra oven var ikke riktige for han. Til slutt fant han ut at han måtte dra tilbake til høyere dimensjoner for å finne ut hvordan han kunne lede israelsfolket. Han hadde bestått den store innvielsen i den egyptiske mysterieskolen og var en mester som kunne manifestere ved hjelp av tanken. Slik bibelen forteller, manifesterte han manna på marka (mat som liknet honningkake) som de kunne spise ute i ørkenen.
Han foretok faktisk en oppstigning. Det betyr, at ved å være en mester som hadde lært partikkelvisdommen i den egyptiske mysterieskolen, var han i stand til å forlate den fysiske kroppen og ta den eteriske kroppen med seg opp til de høyere dimensjoner ved hjekp av sin egen vilje.
Hele tiden i ørkenen hadde han brakt med seg sin mester-ankh, krystallstaven (se bildet) som han manifesterte gjennom, som var alle egyptiske faraoers og mestres redskap for å manifestere.


Bildet viser den store mester Thoth med sin ankh.
Han var mesteren som stiftet den Egyptiske kulturen og som bygde den store pyramiden i Giza.

Ankhen var oppbevart i det aller helligste i Tabernakelet, teltet som fungerte som tempel for isralittene. Det var Moses' mesterhemmelighet som aldri ble fortalt til folket eller nedskrevet i bibelen eller av historieskrivere.

Moses forteller meg, at da han kom til den eteriske dimensjon ble han øyeblikkelig tatt over av det vesen som jeg har fortalt om, som så på seg selv som gud. Vesenet var av negativ energi, men hadde programmert gud til å være seg. Derfor glemte Moses alt han hadde planlagt å finne ut av. Han var faktisk borte i lang tid... Han besto bare av vissheten i partiklene som han består av. Joshua, mannen som deretter ble utpekt til leder, brakte israelittene til området der de hadde bodd tidligere.
(4. mars 2013: I dag har jeg forstått at Joshua var den samme sjel som Jeshua eller Jesus)

På den tiden da Jesus ble født, hadde imidlertid Moses funnet tilbake til seg selv og ønsket å bidra ved å spre budskapet om tilgivelse og fred for menneskeheten. Han planla å stige ned i en av disiplene, Andreas, som var av hans egen energi. Han hadde begynt å veve sin egen energi inn i han, da Jesus uventet døde på korset. Andreas var ikke klar til å være mester på det tidspunktet. Han måtte ha forløst sin emosjonelle bagasje og blitt fri fra begrensende tankeformer for at Moses skulle være i stand til å være han. Moses hadde ønsket være en verdenslærer sammen med Jesus.

Etter at Jesus døde, var Moses engasjert i høyere dimensjoner, men som vi nå vet, ingen visste hvor den negative energien kom fra og hvordan den opererte. Han var engasjert i det samme området som han hadde levd som Moses og kunne se at måten å tenke på, "øye for øye og tann for tann" var veldig ødeleggende. Han var veldig engasjert i å fortelle menneskene at revansje ikke fører til noe godt, men derimot skaper mer smerte og fiendskap.

Etter hvert bestemte han seg for å inkarnere i en god og snill mann. Han bodde på denArabiske halvøya. Han bestemte seg for å bli den som kom til å blir profeten Mohammed og gjøre han til en opplyst. Han underviste hans sjel i hovedforståelsen av Livets Blomst fra den Egyptiske mysterieskolen, programmerte frekvensen hans til å stige over tid og fortalte han om hans misjon; å bringe det samme budskapet som Jesus, hvordan forløse gjennom tilgivelse og å legge bak seg vonde hendelser. Om hvordan se alle mennesker som brødre og søstre. Han ble Mohammed, og på samme tid var han sitt høyere selv, i stand til å gi budskap fra et høyere perspektiv. De visjonene og budskapene som Mohammed fikk var fra Moses.

Det han ikke har vært klar over inntil nylig, var at den negative skapningen som hadde tatt over han tidligere, programmerte han til å være seg selv som gud. Moses hadde så mye lys i seg og liknet så mye det vesenet som hun hadde sett på som gud, så hun tok han for å være den samme. Hun programmerte seg selv til å være Moses/Mohammed og så seg selv, for å ta han til fange slik at hun kunne bestemme over hans bevissthet. Så fra den dagen han startet sin misjon som Mohammed, var han ikke i stand til å se sin egen misjon klart. Han ville, slik som Jesus, fortelle alle at det var en gud! Noe som i dag er blitt klart for både han og de andre mestrene - er ikke sant. Sannheten er, at alt må utgå fra én partikkel som formidler den samme grunnleggende, sanne forståelsen til alle partikler i det samme universet, for at vi skal skape en verden der vi kan leve i fred.

Det mørke kvinnelige vesenet som hadde stengt inne Mohammed/Moses hadde allerede vært i kamp flere ganger leenge før dette hendte. I slike kamper, hadde hun blitt programmert til å være motsatt av andre. En mester hadde prøvd å gjøre henne god og snill ved å programmere henne til å være motsatt av det hun var! Hun ble ikke bedre av det, men var fremdeles slu og ville vise at hun var bedre enn andre. Derfor ble Mohammed/Moses helt fra starten av sitt virke, motsatt av andre uten å vite det! Da folk begynte å lytte til han, var de i stand til å bruke logikk og lytte til hjertet. Han elsket alle han møtte så mye at han skapte en egen hjerteenergi for muslimene.
På den måten begynte muslimene å oppfatte seg selv som motsatt av mennesker som ikke hadde deres tro.

Hans følelser om hva han underviste som rett, ble muslimenes sannhet. Husk, Mohammed/Moses hadde dypt inne i sine partikler, programmeringer som en israelitt den gangen han ble født i Egypt, før han ble oppdratt av Faraos datter. Han ville gi budskapet om én gud til alle.  Det var hans drivkraft som Mohammed også. Motsatt-programmeringene har blitt avprogrammert i løpet av de siste årene. 

I løpet av de siste månedene har jeg kommunisert med Mohammed/Moses daglig. Jeg vet at det er opprettet "En ny himmel" i mange muslimske land. Det er også opprettet et slikt eterisk "samarbeidsrom" på grensen mellom Gaza og Israel hvor menneskesjeler fra både den jødiske tradisjonen og den palistinske tradisjonen finner fred sammen.  Det har virkelig vært oppløftende å vite når man ser hva som

foregår i den fysiske dimensjonen. Jeg har en sterk overbevisning om at menneskene i dette området av verden vil finne fred og velge å forløse aggresjonen når de kjenner sannheten om historien og vet hvordan de kan gjøre det.

Jeg vet at Mohammed/Moses er ivrig med å gi budskap til noen mennesker om å se verden og skaperverket med nye øyne. Jeg vet at han nå forteller sannheten fra sitt ståsted til den muslimske befolkning via noen få mennesker som har blitt gitt evne til  å høre stemmen hans. Han forteller også om grunnleggende partikkelforståelse. The er ingen gud å lene seg til, men den universelle visdommen som alle kan ta kontakt med til alle tider fordi vi er del av den. Jo mer vi forløser vår emosjonelle bagasje, jo mer ser vi og jo bedre kontakt.
Det er spennende fordi jeg føler en stor forandring i verden vil skje på grunn av at Moses nå finner tilbake til sin mesterlighet. Jeg vet at han også er i kontakt med kristne og jøder på sjeleplan for å forklare den sanne bakgrunnen om hvorfor ting er slik de er i dag.

Jeg er befinner meg i Sevilla i Sør-Spania mens jeg skriver dette. Som så ofte før, tror jeg at jeg skal komme meg hjemmefra for å slappe av og gå turer, men mange ting dukker opp som gjør at jeg plutselig er i gang med energiarbeid. Denne gangen hadde jeg i oppdrag å finne Moses' mester-partikler som satt fast i ornamentikken fra den arabiske (mauriske) perioden. Partiklene i ornamentikken i Real Alcazar var Moses' partikler fra den gang han med sin tankekraft skapte den vakre kunsten for muhammedanerne da de skapte slottet der. Det gjorde han faktisk fra en eterisk dimensjon, men som en mann som var til stede i det fysiske. Noen av hans sjelepartikler ble værende igjen i ornamentikken.

I går gikk jeg forbi tårnet (Torre del Oro, på bildet over) som ligger ved elva Guadalquivir her i Sevilla. Jeg gikk innenfor og oppdaget at det var et åpent museum. Jeg bare visste at jeg måtte gå opp trappene og se på utsikten. (Det må ha vært et eldre tårn der som eksisterte mens maurerne/muslimene hersket i Spania)
 

I det jeg sto på terrassen og så oppover elva, begynte jeg å gråte. Jeg visste at Moses-Mohammed var i energifeltet mitt. Det var han som gråt. Han fortalte meg, at akkurat på et slikt sted ble hans beste venn drept. Drept i et slag.Det ble vendepunktet for Moses-Mohammed. (Som vi husker fra historien, spredde islam seg fra Mekka i Arabia og langs hele kysten av Afrika, deretter nordover i Spania.)

Det var det som fikk han til å komme til seg selv. "Hva er det jeg gjør?" Det var den hendelsen som fikk han til å stoppe sitt korstog om å bringe sin tro til Europa på 700-tallet. Han så plutselig at han sloss mot noen som hadde en lignende overbevisning og han ønsket av hele sitt hjerte å stifte fred med dem. Han ber meg understreke at hans lære inneholder mye om tilgivelse og forsoning og det å skape fred av den grunn. Han ber meg også understreke at alle barn som vokser opp i muslimske land lærer å tilgi fra de er små. Det legges stor vekt på forståelse av hverandre, toleranse og forsoning i muslimsk lære.

En del av partiklene som tilhører den negative energien er fremdeles her, både i fri flyt og i mennesker i det jeg reviderer denne artikkelen i april 2014.  Det har imidlertid vært en sammenhengende kamp i de siste 2 og et halvt årene for å få dem til å dra tilbake til sin opprinnelige sol og spinne seg selv om sin egen akse mot venstre for å bli nøytralisert, hvitt lys, slik partiklers sanne natur er. De partiklene har faktisk hersket over livet på jorda i millioner av år! De begynner nå mer og mer å innse at de er grunnen til all lidelsen og alt det onde som foregår på planeten. De infiltrerte mestrene, som var opphav til livet her, og på den måten ble vi også infiltrert.

(I dag, i juni 2019, legger jeg til følgende: Nå er årsaken til de mørke, infiltrerende partiklene funnet. Det var partikler som Opprinnelsens mor brakte fra andre soler for å holde kontroll med den store organismen med partikler som Kosmos er. Hennes rolle har ikke blitt forstått før nå! Det at mestrene nå samarbeider med henne for å finne løsninger for alle, er det beste som har skjedd siden opprinnelsen. :) Alle partikler som ikke tilhører her, blir brakt tilbake til sine soler for å ble rene lyspartikler igjen.)

Tilbake til mitt møte med Mohammed

Inger Susæg