PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

Metoden

Energisystemet

Viljestyrke

Finne minnet

Ditt indre barn

Mønstre

Løsriving

Slik gjør du

Kurs

Motivasjon og viljestyrke                               

Det er når vi er villig til å se, å innrømme og være ærlige mot oss selv at vi virkelig oppnår framdrift i livet. Tør du å innrømme at du har tatt feil, vokser du øyeblikkelig! Da kommer livsgleden og nye oppdagelser om deg selv i kjølvannet. Da lærer du deg å tilgi deg selv og bruke de blanke arkene som ligger foran deg! Når vi lærer oss å tilgi og legge bak oss, endrer livet seg drastisk. Når du får tak på denne metoden og oppdager den innsikt du får ved å erkjenne og tilgi, vil det i seg selv være drivkraft til å fortsette. Se på selvutvikling som en sport, en konkurranse med deg selv!

Det er valgene som bestemmer hvilken retning livet tar. Lar du deg styre av hva andre mener? Foretar du valg som egentlig ikke er dine egne? I det samfunnet vi lever, blir vi hele tiden bombardert med inntrykk fra media, reklame og offentlige debatter som har sterke meninger. Hvordan finner vi vår egen mening og hva vi selv står for oppe i det hele?

En ting er sikkert: Vi finner ingen ro med oss selv og vi finner ingen egne svar om vi ikke tar oss tid til å stoppe opp og tørre å stille oss selv ærlige spørsmål.  - Og finne ærlige svar basert på de gode verdiene. Det er en lang rekke faktorer som gjør at du er deg! Du er unik! Det finnes ingen som deg i hele verden. Bare du kan svare på hva som er rett for deg. Bare DU kan finne din egen styrke. Du har alle rettigheter og alle svar i livet ditt. Spørsmålet er: Er det du som bestemmer i livet ditt?

Boka om metoden

Når du studerer disse sidene, vil du oppdage noe: Jo mer du er villig til å forløse og gi slipp på din egen begrensende bagasje, jo mer får du tilgang til universell visdom.  Den er der hele tida! Den har alle svarene! Det er våre sjelesår, som har skapt begrensede oppfatninger om oss selv som holder oss fast. Hvis du har en oppfatning om at du ikke duger. ja da duger du ikke. Om du derimot har en oppfatning om deg selv om at du er flott og betydningsfull og medskapende i samfunnet, ja da er du allerede på vei til å være det. Oppfatningene om oss selv er av enorm betydning.

Den aller største utfordringen er hvordan vi bruker den frie viljen. Den er essensen av selve livet. Livsenergien tillater oss å velge hvordan vi vil leve. Det betyr at vi fullt og helt har ansvar for livet vårt! Vi har vært vant til å skyve ansvar over på myndigheter, på skolevesen, på legen, på sykehuset... på gud. Tenk deg om. Når vi vet at sykdommer oppstår som følge av følelser som skaper negative tanker i vårt indre, hvem har ansvar for oss?

Alt tyder på at det kommer til å skje en dreining av ansvar i årene som kommer. Måten vi tenker på er allerede i endring. Vi har lenge vært på utkikk etter andre svar, andre modeller for livet. Å oppdage at vi har ansvaret for oss selv og livene våre er litt av en utfordring for de fleste. - Vi har vært så veldig vant til å gå til autoriteter for å finne svar...

Inger Susæg