PÅ TVERS AV DET BESTÅENDE

Metoden

Energisystemet

Viljestyrke

Finne minnet

Ditt indre barn

Mønstre

Løsriving

Slik gjør du

Kurs

 Å løsrive seg fra andre.

Det er mange typer følelser som skaper band mellom oss, som vi ikke er tjent med. Mange kan oppleve slike band som positive fordi det føles trygt å ha det slik man alltid har hatt det. Men når vi er for sterkt knyttet til et annet menneske, har vi det ikke godt.
Det kan dreie seg om bindinger mellom foreldre og barn, (begge veier) mellom søsken og mellom ektefeller/partnere. Det kan være konkrete hendelser som får oss til å føle noe i forhold til den andre personen som fører til at vi bestemmer over hverandre.  Det kan også være måten den andre har behandlet oss på eller oppdratt oss på som gjør at vi føler og tenker slik vi gjør.

Skyldfølelse, dårlig samvittighet, skam, bitterhet, hat, sinne, behov for å skylde på, bekymring, frykt, ansvar, forventninger, lengsel, forpliktelse. Det kan også være å elske en annen for mye fordi man ikke er glad i seg selv. Alle disse følelsene skaper bindinger når vi føler dem for andre mennesker.  Ingen er tjent med det. Tankene våre om andre kan holde dem fast i vår oppfatning om dem, om vi har vært så engasjert i forhold til det andre mennesket at en del av vår sjel ligger i dem.

Tenk nøye gjennom hva det er som får deg til å oppføre deg og tenke slik du gjør om den du vil jobbe med. Vedkommende behøver ikke å vite at du sørger for å fjerne bindingene til dem, men alle har sjel som har evne til å kommunisere på tvers av tid og rom, så når du visualiserer at personen sitter foran deg, er deres sjel i stand til å høre deg når du er oppriktig. Lukk øynene! Si klart og tydelig hva du føler i forhold til personen. Hvis du føler at vedkommede tar ansvar fra deg som egentlig er ditt, si det høyt og tydelig og be om at han /hun nå gir deg det tilbake.

Hvis vedkommende har store forventninger til deg som du føler som et press, si tydelig fra om dette. Det er viktig at du er ærlig med deg selv og at du virkelig vil gi slipp hvis du føler at du bærer på noe for andre.  Kanskje har du opplevd noe som du trenger å tilgi, kanskje trenger du å be om tilgivelse... Du kan be deres sjel om tilgivelse. Til slutt kan det hende du trenger du å tilgi deg selv for noe som har fått deg til å føle slik du gjør?

I boka om Livsenergien finner du dette under kapittelet 'Forholdet til oss selv og andre'.

Inger Susæg